Bruder

Německá firma Bruder je jedním z předních výrobců vysoce kvalitních plastových aut. Jedná se o rodinnou firmu, jejímž současným majitelem a zaroveň výkonným ředeitelem je syn zakladatele dipl. Ing. Paul Heinz Bruder.

Firma se kromě kvality a funkčnosti hraček, soustředí také na své ekologické a sociální povinnosti vůči společnosti. „Fair play“ jednání je pro politiku této společnosti nanejvýš důležité stejně tak, jako jejich vlastní prodejní činnost. „Fair play“ jedná firma nejen se svými obchodními partnery, zaměstnanci a zákazníky, ale také vůči životnímu prostředí. 1926 Společnost byla založena Paulem Bruderem, jako ruční výroba komponentů dechových nástrojů. Veškeré práce byly prováděny na malém ručním lisu. Komponenty pak byly dodávány výrobcům dětských hudebních nástrojů. 1939 Firma přerušila podnikatelskou činnost z důvodů druhé světové války. 1948 Firma navázala na svoji předválečnou činnost. 1950 Heinz Bruder vstoupil do firmy jako odborná kvalifikovaná síla a pokračoval v rodinné tradici. 1958 Firma pořídila použité ruční vstřikovací stroje na výrobu plastů. Tak se změnila struktura celé společnosti. Dílna o ploše 60 metrů čtverečních již nestačila. V tomto roce byly do výroby zavedeny nové technologie, čímž byl učiněn 1.krok k výrobě malých hraček.

1960 Vybudování 1.velké výrobní haly ve Fürthu. 1975 Bruder poprvé vystavoval na veletrhu hraček v Norimberku. Firma se neustále rozšiřuje, staví se nové sklady a expediční haly. 1979 Pod nově registrovanou obchodní značkou "Bruder" produkuje firma novinky z oblasti aut, reklamních dárků a malých hraček. 1981 Firma expanduje. Podíl exportu je 35% ve více než 30ti zemích. Technika zahrnuje více než 35 vstřikovacích strojů a firma zaměstnává více než 70 pracovníků. 1992 Ve firmě se stává vedoucím partnerem syn Heinze Brudera Ing. Paul Heinz Bruder. Počet zaměstnanců stoupá. 1998 Paul Heinz Bruder v posledních letech přebírá všechna zásadní rozhodnutí. Díky svým zkušenostem v moderním managementu a vývoji nových produktů je zárukou pro budoucí růst firmy, čímž pokračuje v rodinné tradici. 2003 Redesign loga společnosti 2004 I přes ozvy ekonomické krize rozvíjí Bruder nové mini-série v měřítku 1:128.