Digitální transformace v podniku OLYMPTOY s.r.o.

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE V PODNIKU
OLYMPTOY S.R.O.


je spolufinancován Evropskou unií.
Předkládaný projekt je zaměřen na posílení digitálního prostředí a automatizaci ve společnosti OLYMPTOY s.r.o. za
pomocí pořízení nových technologií. Cílem projektu je digitalizovat a automatizovat část procesů společnosti a propojit
současné stroje s digitálním prostředním firmy.